הרישום לגני הילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים חל על ילדים בגיל 3 ואילך.

שימו לב, חובת הרישום חלה על כל הילדים גם אם הם רשומים בשנה זו לגן!

גילאי הרישום

גן חובה – גיל 5

ילדים שנולדו בין התאריכים:
כ' בטבת התשע"ו – 1.1.2016
ב' בטבת התשע"ז – 31.12.2016

גן טרום חובה – גיל 4

ילדים שנולדו בין התאריכים:
ג' בטבת התשע"ז – 1.1.2017
י"ג בטבת התשע"ח – 31.12.2017

גן טרום טרום חובה – גיל 3

ילדים שנולדו בין התאריכים:
י"ד בטבת התשע"ח - 1.1.2018
 כ"ג בטבת התשע"ט - 31.12.2018

חריגי גיל רך:

החל משנת הלימודים תשפ"א  לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 (כולל).