,הורים יקרים

.אנו שמחים לפתוח את הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה

להזכירכם, כל הילדים הלומדים בשנה זו בגנים, מחוייבים ברישום לשנת תשפ"ה.

לנוחיותכם, באתר המועצה מצוי כל המידע הדרוש לרישום.

אנא, קראו בעיון ופעלו בהתאם על מנת שתוכלו להירשם בזמן ולפי כל הנהלים.

מבקשת מאד לעדכן את הכתובות בתעודות הזהות, ולמלא בעת הרישום את הפרטים באופן מדוייק, כדי שנוכל ליצור קשר 

לכל מה שנזדקק.

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

מועדי רישום תשפה.pdf