כניסת פועלים משער בידו בימים א-ה מתבצעת בין השעות 06:30-07:00.
יציאה בימים א-ה בין השעות 15:30-16:00
כניסת פועלים ביום שישי מתבצעת בין השעות 06:30-07:00
יציאת פועלים ביום שישי בין השעות 10:50-11:00 ובין השעות 14:30-15:00.

  • שהיית פועלים פלשתינאים ביישוב מותרת עד השעה 16:00 בימי השבוע וביום שישי עד השעה 15:00.
  • לא תותר הימצאות פועלים פלשתינאים בתחומי היישוב לאחר השעה 16:00 בימות השבוע ומיום שישי מהשעה 15:00 ועד ליום ראשון בבוקר.
  • אין להשאיר פועל פלשתינאי ללא השגחה בזמן שהייתו ביישוב.
  • על הפועלים לשהות אך ורק באתר העבודה/ הנכס שבו הם עובדים ואין מעבר עצמאי ללא עדכון הרבש"צ וליווי של הפועל אל מקום העבודה הבא
  • למעט מזון, חל איסור מוחלט על הכנסת כלי עבודה/ חלפים וציוד בעת הכניסה ליישוב ממעבר בידו
  • ציוד / כלי עבודה / מתנות / מוצרי אלקטרוניקה הניתנים לפועלים מחייבים אישור בכתב מצד הנותן על הדברים שניתנו, בפירוט מדויק (על מנת למנוע מהפועל אי נעימות בבידוק היציאה)
  • בכל אירוע חריג, המעורב בו פועל פלשתינאי, יש לעדכן מיידית את הרבש"צ ו/או את מחלקת הביטחון