מירי אלמליח
מזכירת המועצה
אתי אוזנה
מנהלת הדואר
050-6426418