מירי אלמליח
מזכירת המועצה

קתרין לוי
רכזת מחלקת דואר
054-7313954