מירי אלמליח
מזכירת המועצה
02-6293120

קתרין לוי
רכזת מחלקת דואר
054-7313954