מירי אלמליח
מזכירת המועצה

קתי לוי
רכזת הסעות ומנהלת מחלקת דואר
050-6426418